اخبار


ثبت‌نام در بیست و یکمین کنگره سالیانه و ششمین کنگره بین المللی پزشکی هسته ای و تصویربرداری مولکولی

ادامه مطلب


كارگاه کنترل کیفی سیستمهای تصویربرداری ترکیبی پت/سی تی و اسپکت/سی تی

کارگاه به مدت یک روز در دو نوبت صبح و عصر برگزار شده، در نوبت صبح مباحث تئوری مربوط به دستگاه ها و کنترل کیفی آنها مطرح می شود و در بعدازظهر توضیح مختصری در مورد تستهای کنترل کیفی داده شده سپس برخی از تستها بصورت عملی انجام می شوند.

ادامه مطلب
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر