هزینه های ثبت نام

 

ششمین کنگره بین المللی  و بیست و یکمین کنگره سالیانه

 پزشکی هسته ای و تصویر برداری مولوکولی

ثبت نام آنلاین

 

هزینه ثبت نام با تخفیف تا تاریخ 28 آبانماه با امتیاز بازآموزی شامل:

میان وعده، ناهار و پکیج کنگره

 

Title 

Cost

متخصص و فوق تخصص

26.000.000 Rls

پزشک عمومی،داروسازی،فیزیک پزشکی

2.000.000 Rls

دانشجویان

1.000.000 Rls

 

 

 

هزینه ثبت نام از تاریخ 28 تا 30 آبانماه بدون تخفیف و بدون امتیاز بازآموزی:

 

Title 

Cost

متخصص و فوق تخصص

3.100.000 Rls

پزشک عمومی،داروسازی،فیزیک پزشکی

2.500.000 Rls

دانشجویان

1.500.000 Rls

 

مهلت ثبت نام در سایت:

30 آبان ماه 1396